top of page

Yeni Nesil Öğrenme Girişimi

Paylaşıyor, tartışıyor ve hep birlikte öğreniyoruz...

Untitled-7.png

Bugüne aydınlık, geleceğe umut verecek yeni nesil bir öğrenme ve öğretme kültürünün gelişmesi için yenilikçi yöntem ve uygulamaları konuşuyor, paylaşıyor ve hep birlikte öğreniyoruz. Hayata merakla bakan, yeni şeyler denemeyi, yapmayı, üretmeyi ve paylaşmayı sevenler olarak hayallerimizi, deneyimlerimizi ve becerilerimizi çoğaltmak için toplanıyoruz. Bu yolda üreten bir nesil yetişmesine rehberlik etmek, bu konuda kafa yormak isteyen tüm eğitimcilerle bir araya geliyoruz. Kar amacı değil, sosyal fayda amacı güdüyoruz.

Hızla değişen bir dünyada geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim sistemi ve öğrenmeye olan bakış açımız da bu değişimden nasibini alıyor ve hızla dönüşüyor. Hayat boyu öğrenme olgusu, makineleşmenin yaygınlaşması ile insanoğlunun geleceği ve teknolojik değişime adapte olabilmesi için büyük önem taşıyor. Gençler dünyaya farklı bir gözle bakıyor ve çoğumuzdan farklı bir gelecek hayal ediyorlar. Yeni nesil bir öğrenme kültürünün oluşmasına katkı sağlamak ve hep birlikte öğrenmek için disiplinler arası iletişim hedefiyle Khan Academy Türkiye, Maker Çocuk ve Hayal Gücü Merkezi iş birliği ile 2017 yılının başında bir araya geldik ve bir paylaşım platformu oluşturmayı amaçladık. Eğitimin içinden farklı roller üstlenen bireyleri bir araya getirerek çoğulcu bir bakış açısıyla vizyon ve iyi uygulamarı paylaşmayı, tartışmayı ve geliştirmeyi hedefledik.

Khan Academy, Maker Çocuk, Maker Atölye, Robotel, Hayal Gücü Merkezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Jr. Robotics, Eğitim Reformu Girişimi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Köy Okulları Değişim Ağı, Bilim Kahramanları Derneği, Başka Bir Okul Mümkün, Gamefed temsilcileri ve alanlarında uzman birbirinden değerli fikir önderlerinin de katkılarıyla her ay bir araya gelmeye devam ediyoruz. Tüm buluşmalarımız ücretsiz ve kayıt yaptıran herkese açık; merak edin ve öğrenmek isteyin yeter.

www.yeninesilogrenme.org

#yeninesilöğrenme #yeninesilogrenme #yno

Videolar:

Yeni Nesil Öğrenme

Yeni Nesil Öğrenme

Yeni Nesil Öğrenme
Yeni Nesil Öğrenme: Giriş

Yeni Nesil Öğrenme: Giriş

04:35
Videoyu Oynat
Yeni Nesil Öğrenme 1: Ne Değişti? Zamanda Yolculuk...

Yeni Nesil Öğrenme 1: Ne Değişti? Zamanda Yolculuk...

09:25
Videoyu Oynat
Yeni Nesil Öğrenme 2: Bilgi Devrimi ve Eğitime Yeni Bir Bakış

Yeni Nesil Öğrenme 2: Bilgi Devrimi ve Eğitime Yeni Bir Bakış

11:07
Videoyu Oynat
Yeni Nesil Öğrenme 3: Dünya Nasıl Değişiyor? Mega Trends

Yeni Nesil Öğrenme 3: Dünya Nasıl Değişiyor? Mega Trends

12:18
Videoyu Oynat
bottom of page